حسين استاد ولي  

متولد 1331شمسی ـ تهران. مولف، مترجم و حديث‌شناس؛ اساتید: علی‌اکبر غفاری، سیدمحمدرضا علم‌الهدی، سیدهاشم حسینی تهرانی، محمدتقی شریعتمداری و سیداحمد خوانساری؛ مهم‌ترين آثار : ترجمه قرآن کریم، ترجمه نهج‌البلاغه، ترجمه صحیفه سجادیه، ترجمه امالی شیخ مفید، تصحيح، ترجمه و توضيح اصول كافی، ترجمه سنن‌النبی، ترجمه علم‌اليقين، ترجمه امالی شیخ طوسی، ترجمه بحرالمعارف و ترجمه و تصحيح مفاتيح الجنان
تمامي حقوق براي سايت استاد، استاد ولي محفوظ است.